Rýchle, časovo

a dátovo neobmedzené

pripojenie do siete internet.

INTERNETOVÉ PRIPOJENIE

Optika do domácnosti (FTTH) nielen v meste ale ja vidieku
Odkúpenie viazanosti u konkurencie *
Paušálny mesačný poplatok za internet
Aktivácia od 0,- €
vernostná zľava **
zľava ZŤP/dôchodca ***

FTTH/FTTB

11.88 €
  •   pripojenie optickým káblom
  •   rýchlosť od 100 Mbit/s

FTTN

11.88 €
  •   pripojenie koaxiálnym modemom
  •   dostupné iba v Belej nad Cirochou

WIFI

11.88 €
  •   TDMA / 5G / 2,4G
  •   Dostupnosť služby na vyžiadenie
* odkúpime vašu súčasnú viazanosť u konkurencie v dĺžke do 9 mesiacov
** vernostnú zľavu si uplatňuje zákazník po ukončení viazanosti, po 25- mesiaci využívania našich služieb so zaplatenými všetkými platbami
*** zľavu nie je možné kombinovať s vernostnou zľavou, uplatňuje sa na základe predloženia príslušných dokladov, uplatňuje ju zákazník, s ktorým sa bude uzatvárať zmluva

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť údaje o službách a cenách v zmysle Všeobecných obchodných podmienok.
O aktuálnej dostupnosti technológie pripojenia na požadovanej adrese inštalácie je potrebné sa informovať v kancelárii spoločnosti BELNET SNINA, s.r.o. Strojárska 3998 , Snina 06901, alebo nás kontaktujte.