Dokumenty

Dokumenty na stiahnutie

Názov Typ súboru
Všeobecné obchodné podmienky IPTV pdf
Všeobecné obchodné podmienky VoIP pdf
Cenník IPTV služieb pdf
Cenník VoIP služieb pdf
Informácie pre koncových užívateľov pdf
Reklamačný poriadok pdf
Informácie v zmysle nariadenia EP 2015/2020 pdf
Vyhlasenie prevádzkovateľa o ochrane osobných údajov pdf
Všeobecné obchodné podmienky INTERNET pdf
Cenník internet pdf
Cenník prenájmu plošiny pdf
Cenník vyjadrení pdf